• 09146646356-04134264517
  • 09146646356
  • جاده تبریز،آذرشهر،شهرک صنعتی رجایی شمالی

چاپ سکه ای چیست؟!

چاپ سکه ای چیست؟!

چاپ سکه ای چیست؟!

تصور کنید که سفارش یک کار چاپی به شما ارجاع شده است که عرض آن کمتر از نصف عرض زینک مورد نظر شماست،مثلا ابعاد کار 45*15 سانتی متر،دو رو میباشد، ابتدایی ترین چیزی که به نظر میرسد این است که زینک که 4 تای آن روی کار و 4 تای آن مربوط به پشت است تهیه و هزینه چاپ را نیز برای 8 زینک در نظر بگیرید، اما کمی صبر کنید،اکنون سند خود رابه روش سکه ای تهیه کنید، مانند نمونه تصویر

در این شیوه بین رو و پشت فاصله اندکی برای کارهایی که رنگ یا نقش در زمینه ندارند و در واقع زمینه سفید دارند لزومی نیست که فاصله بگذارید تنها نکته ای که بایستی دقت شود آن است که از هر دو طرف کاغذ بایستی لب پنجره را در نظر گرفت، یعنی فاصله کار تا لبه کاغذ از هر دو طرف حداقل 1 سانتی متر باشد، بنابراین متوجه شده اید که عرض کار شمابایستی کمتر از نصف فضای چاپی باشد تا بتوان به روش سکه ای سند را تهیه کرد، در چاپ سکه ای هزینه تهیه فیلم تفاوتی با روش قبل یعنی تهیه 8 زینک نمیکند، اما در این جا به جای 8 زینک 4 زینک خواهید داشت و همچنین هزینه چاپ نیز نزدیک به نصف خواهد شد و چنانچه بعد از چاپ نیز مراحلی چون UV و خط تا و برش داشته باشد باز هم صرفه جویی بسیاری شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×