تراکت تحریر

چاپ تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت تحریر 80 گرم:

ارزانترین راه و در عین حال پر بازده ترین راه تبلیغاتی که کسب و کار خود را با هزینه ادنک در معرض عموم میتواند معرفی کند، محصول تراکت تبلیغاتی است، انواع محصولات چاپی با کاغذ های مختلف در چاپ بیست دیزاین تولید و عرضه میشود که سازگار با محیط زیست بوده و به راحتی جذب خاک میشود و آسیب پذیر نیست.

 

انواع سایز های تراکت تحریر:

A4

A5

A6

 

 

×