بازاریابی

آموزش پخش کردن تراکت
  • 12
  • اکتبر
  • اگر تراکت ها با اصول درست طراحی شوند می توانند تبلیغات موثری برای کسب و کار شما باشند. طراحی تراکت به صورت مناسب و منحصر به فرد، مخاطب را وادار به دقت در مورد محصول و یا خدمات شما می ...

    لزوم کارت ویزیت برای وکلا
  • 12
  • اکتبر
  • از آنجا که وکلا روزانه با مشتریان بسیاری سروکار دارند و در حیطه‌ی شغلی آنها رقابت بسیار زیاد است بنابراین باید برای جذب بیشتر موکل نیاز به طراحی کارت ویزیت وکالت است.معمولا بسیاری از وکلا به بازاریابی توجه‌ای ...