لیست محصولات چاپ بیست دیزاین

به دلیل اینکه فعلا خرید اینترنتی سایت فعال نمیباشد،شما میتوانید، محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و با هماهنگی از طریق تلگرام،واتس اپ و اینستاگرام اقدام به خرید نمایید.

 

  • *قیمت محصولات همراه با هزینه طـــــــــــــراحی میباشد

* تمامی محصولات با ارسال رایـــگان در کلانشهر تبریز

  • *بدون تــــرک محل کـــارتون به راحتی سفــــــــارش دهید
  • *تمامی محصولات ما چاپ رنگی میباشند (قیمت ها را مقایسه کنید)

  زمان چاپ:15 روز کاری  (اقتصادی) 

 اتیکت سلفون مات تکرو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:155 تومان

اتیکت سلفون مات دو رو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:185تومان

اتیکت سلفون براق تکرو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:155 تومان

اتیکت سلفون براق دو رو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:185تومان

 

زمان چاپ:8 الی 9 روز کاری 

اتیکت سلفون مات تکرو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:170 تومان

اتیکت سلفون مات دو رو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:206تومان

اتیکت سلفون براق تکرو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:170 تومان

اتیکت سلفون براق دو رو  تیراژ: 1000 عدد سایز:4.6*9 قیمت:206تومان

*زمان چاپ: 10 الی 12 روز کاری

لیبل سلفون مات تیراژ:1000 عدد قیمت:134 تومان

لیبل سلفون براق تیراژ:1000 عدد قیمت:128تومان

لیبل قالبدار تیراژ: 1000 عدد قیمت: 195 تومان 

لیبل سلفون براق طلاکوب تیراژ:1000 عدد قیمت: 213 تومان

لیبل سلفون مات طلاکوب تیراژ:1000 عدد قیمت: 223 تومان

 

*زمان چاپ: 4 الی 5 روز کاری

لیبل سلفون براق تیراژ:1000 عدد  قیمت:155تومان
لیبل سلفون براق طلاکوب تیراژ:1000 عدد قیمت: 235 تومان

*تراکت تحریر ایرانی 80 گرم با تیراژ: 1000 عدد
A6 تکرو     قیمت: 135 تومان
A6 دو رو    قیمت: 170 تومان
A5 تکرو     قیمت: 195 تومان
A5 دو رو    قیمت: 241 تومان
A4 تکرو     قیمت: 283 تومان
A4 دو رو    قیمت: 381 تومان

*تراکت تحریر ایرانی 80 گرم با تیراژ: 2000 عدد
A6 تکرو     قیمت: 162 تومان
A6 دو رو    قیمت: 191 تومان
A5 تکرو     قیمت: 239 تومان
A5 دو رو    قیمت: 301 تومان
A4 تکرو     قیمت: 393 تومان
A4 دو رو    قیمت: 502 تومان

*تراکت تحریر ایرانی 80 گرم با تیراژ: 5000 عدد
A6 تکرو     قیمت: 244 تومان
A6 دو رو    قیمت: 296 تومان
A5 تکرو     قیمت: 403 تومان
A5 دو رو    قیمت: 477 تومان
A4 تکرو     قیمت: 720 تومان
A4 دو رو    قیمت: 854 تومان

*زمان چاپ کلیه سفارشات 10 الی 12 روز کاری میباشد.

*تراکت A6 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 1000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:146 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:179 تومان

*تراکت A6 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 2000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:168 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:205 تومان

*تراکت A6 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 5000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:255 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:395 تومان

*تراکت A5 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 1000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:168 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:218 تومان

*تراکت A5 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 2000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:221 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:271 تومان

*تراکت A5 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 5000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:374 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:430 تومان

*تراکت A4 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 1000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:250 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:306 تومان

*تراکت A4 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 2000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:356 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:442 تومان

*تراکت A4 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 5000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 8 روز کاری    قیمت:708 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 8 روز کاری   قیمت:799 تومان

*تراکت A6 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 1000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:155 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:185 تومان

 

*تراکت A6 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 2000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:173 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:209 تومان

 

*تراکت A6 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 5000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:285 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:290 تومان

 

*تراکت A5 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 1000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:188 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:233 تومان

 

*تراکت A5 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 2000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:246 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:296 تومان

 

*تراکت A5 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 5000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:404 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:460 تومان

 

*تراکت A4 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 1000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:275 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:336 تومان

 

*تراکت A4 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 2000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:389 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:475 تومان

 

*تراکت A4 تحریر 80 گرم اندونزی با تیراژ: 5000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 4 روز کاری    قیمت:738 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 4 روز کاری   قیمت:839 تومان

*تراکت A6 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 1000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:160 تومان

A6 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:175 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:192 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:207 تومان

 

*تراکت A6 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 2000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:220 تومان

A6 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:240 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:255 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:275 تومان

 

*تراکت A6 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 5000 عدد

A6 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:395 تومان

A6 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:420 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:435 تومان

A6 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:460 تومان

 

*تراکت A5 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 1000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:236 تومان

A5 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:256 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:283 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:303 تومان

 

*تراکت A5 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 2000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:355 تومان

A5 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:380 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:410 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:435 تومان

 

*تراکت A5 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 5000 عدد

A5 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:719 تومان

A5 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:745 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:765 تومان

A5 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:795 تومان

 

*تراکت A4 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 1000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کار    قیمت:390 تومان

A4 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:415 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:470 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:495 تومان

 3

*تراکت A4 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 2000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:625 تومان

A4 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:655 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:715 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:745 تومان

 

*تراکت A4 گلاسه 135 گرم کره ای با تیراژ: 5000 عدد

A4 یکرو     زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:1.350.000 تومان

A4 یکرو:    زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:1.420.000 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ: 8 الی 10 روز کاری    قیمت:1.500.000 تومان

A4 دو رو:  زمان چاپ:4 الی 5 روز کاری      قیمت:1.625.000 تومان

در حال بروز رسانی میباشد

 *زمان چاپ: 15 روز کاری

سلفون مات (طرح لمینت) تیراژ:500 عدد سایز:6*9    قیمت:138 تومان
سلفون براق (طرح لمینت) تیراژ:500 عدد سایز:6*9   قیمت:138 تومان
لمینت براق  تیراژ:500 عدد سایز: 6*9 قیمت:193 تومان

لمینت مات  تیراژ:500 عدد سایز: 6*9 قیمت: 223 تومان

*زمان چاپ: 10 روز کاری

سلفون مات (طرح لمینت) تیراژ:500 عدد سایز:6*9    قیمت:150 تومان
سلفون براق (طرح لمینت) تیراژ:500 عدد سایز:6*9   قیمت:150تومان

لمینت براق  تیراژ:500 عدد سایز: 6*9 قیمت:221 تومان

لمینت مات  تیراژ:500 عدد سایز: 6*9 قیمت: 258 تومان

*زمان چاپ: 4 الی 5 روز کاری

سلفون مات (طرح لمینت) تیراژ:500 عدد سایز:6*9    قیمت:162 تومان
سلفون براق (طرح لمینت) تیراژ:500 عدد سایز:6*9   قیمت:162تومان

لمینت براق  تیراژ:500 عدد سایز: 6*9 قیمت:231 تومان

لمینت مات  تیراژ:500 عدد سایز: 6*9 قیمت: 268 تومان

*کارت ویزیت ساده   زمان چاپ:12 روز کاری  (اقتصادی) 

سلفون مات تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:114 تومان
سلفون براق تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:114 تومان
سلفون مات دورو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:133 تومان
سلفون براق دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5  قیمت:133 تومان
گلاسه یووی تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:110 تومان
گلاسه یووی  دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5 قیمت:126 تومان
کتان امباس تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:153 تومان
کتان امباس دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:158 تومان
کتان سوسماری تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5  قیمت: 122 تومان
کتان سوسماری دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5  قیمت: 135 تومان
کتان آلمان تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:201 تومان
کتان آلمان دورو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:221 تومان
سلفون مات (طرح لمینت) تیراژ:1000 عدد سایز:6*9    قیمت:177 تومان
سلفون براق (طرح لمینت) تیراژ:1000 عدد سایز:6*9   قیمت:177 تومان

سلفون مات مربعی دورگرد(طرح لمینت) تیراژ: 1000 عدد سایز:5.5*5.5  قیمت: 115 تومان

سلفون مات تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:124 تومان
سلفون براق تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:124 تومان
سلفون مات دورو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:138 تومان
سلفون براق دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5  قیمت:138 تومان
گلاسه یووی تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:120 تومان
گلاسه یووی  دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5 قیمت:131 تومان
کتان امباس تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:156 تومان
کتان امباس دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:160 تومان
کتان آلمان تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:176 تومان
کتان آلمان دورو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:181 تومان
سلفون مات دورگرد (طرح لمینت) تیراژ:1000 عدد سایز:6*9    قیمت:178 تومان
سلفون براق دورگرد (طرح لمینت) تیراژ:1000 عدد سایز:6*9   قیمت:178 تومان

سلفون مات مربعی دورگرد(طرح لمینت) تیراژ: 1000 عدد سایز:5.5*5.5  قیمت: 125 تومان

سلفون مات تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:139 تومان
سلفون براق تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:139 تومان
سلفون مات دورو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:153 تومان
سلفون براق دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5  قیمت:153 تومان
گلاسه یووی تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:135 تومان
گلاسه یووی  دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5 قیمت:146 تومان
کتان امباس تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:156 تومان
کتان امباس دو رو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5   قیمت:171 تومان
کتان آلمان تکرو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:191 تومان
کتان آلمان دورو دورتیز تیراژ: 1000 عدد سایز:4.8*8.5    قیمت:196 تومان
سلفون مات دورگرد (طرح لمینت) تیراژ:1000 عدد سایز:6*9    قیمت:195 تومان
سلفون براق دورگرد (طرح لمینت) تیراژ:1000 عدد سایز:6*9   قیمت:195 تومان

سلفون مات مربعی دورگرد(طرح لمینت) تیراژ: 1000 عدد سایز:5.5*5.5  قیمت: 140 تومان

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

در حال بروز رسانی میباشد

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp