• 09146646356-04134264517
  • 09146646356
  • جاده تبریز،آذرشهر،شهرک صنعتی رجایی شمالی

چاپ ساک خرید، بگ شاپ، ساک دستی

سفارش آنلان ساک خرید در سایز های مختلف

ارسال به تمامی نقاط کشور

مشاهده تعرفه ها

به دلیل نوسان قیمت مواد اولیه این محصول اعتبار قیمت تا پایان روز کاری میباشد *

کرافت 1000 عددی

جنس کاغذ: کرافت 120 گرم خارجی / نوع چاپ: افست رنگی / تیراژ: 1000 عدد
سایز زمان چاپ قیمت خرید
عطف: 11 ارتفاع: 24 عرض: 34 17 روز کاری 7.470.000 تومان
عطف: 10 ارتفاع: 30 عرض: 40 17 روز کاری 9.870.000 تومان
عطف: 12 ارتفاع: 45 عرض: 30 17 روز کاری 9.870.000 تومان
عطف: 12 ارتفاع: 30 عرض: 45 17 روز کاری 9.870.000 تومان
عطف: 15 ارتفاع: 35 عرض: 50 17 روز کاری 9.870.000 تومان
عطف: 8 ارتفاع: 20 عرض: 20 17 روز کاری 6.450.000 تومان
عطف: 9 ارتفاع: 23 عرض: 23 17 روز کاری 6.450.000 تومان
عطف: 6.5 ارتفاع: 26 عرض: 16.5 17 روز کاری 5.970.000 تومان
عطف: 9.5 ارتفاع: 38 عرض: 24 17 روز کاری 7.170.000 تومان

کرافت 500 عددی

جنس کاغذ: کرافت 120 گرم خارجی / نوع چاپ: افست تک رنگی / تیراژ: 500 عدد
سایز زمان چاپ قیمت خرید
عطف: 11 ارتفاع: 24 عرض: 34 17 روز کاری 4.375.000 تومان
عطف: 10 ارتفاع: 30 عرض: 40 17 روز کاری 5.375.000 تومان
عطف: 12 ارتفاع: 45 عرض: 30 17 روز کاری 5.375.000 تومان
عطف: 12 ارتفاع: 30 عرض: 45 17 روز کاری 5.375.000 تومان
عطف: 15 ارتفاع: 35 عرض: 50 17 روز کاری 5.375.000 تومان
عطف: 8 ارتفاع: 20 عرض: 20 17 روز کاری 4.015.000 تومان
عطف: 9 ارتفاع: 23 عرض: 23 17 روز کاری 4.015.000 تومان
عطف: 6.5 ارتفاع: 26 عرض: 16.5 17 روز کاری 4.015.000 تومان
عطف: 9.5 ارتفاع: 38 عرض: 24 17 روز کاری 4.415.000 تومان

×