• 09146646356-04134264517
  • 09146646356
  • جاده تبریز،آذرشهر،شهرک صنعتی رجایی شمالی

اصول طراحی سربرگ

اصول طراحی سربرگ

اصول طراحی سربرگ

تعریف کلی سربرگ:

اوراقی هستند که معمولا در اندازه A5 (210*148) (29.7*210) A4 (148*105) A6 طراحی میگردند و از آن ها برای انجام دادن مکاتبات اداری شرکت ها،موسسات یا حتی اشخاص حقیقی استفاده میشود

ساختار طراحی سربرگ:

به طور کلی میتوان یک سربرگ را در طراحی شامل سه بخش اصلی زیر دانست:

  1. سرصفحه
  2. بخش مکاتبات و نوشته ها
  3. پا صفحه

سر صفحه چیست؟

از سرصفحه برای قرارگیری عنوان،نشانه و لوگو و بخش هایی چون تاریخ و شماره و پیوست استفاده میشود.

پا صفحه چیست؟

از پا صفحه برای قرار گیری آدرس ها و نشانی ها شامل آدرس پستی،شماره تماس و ایمیل ، شبکه های اجتماعی و سایت استفاده میشود.

منظور از بخش مکاتبات یعنی چی؟!!

بخش بین سر صفحه و پا صفحه را که بیشترین فضای کاغذ را تشکیل میدهد به عنوان بخش مکاتبات و نوشته ها اختصاص داده میشود.

×